O nama

Dom za stare i iznemogle s hospicijem "BETANIJA"

 
Hospicij i dom za stare i iznemogle “Betanija” svojim korisnicima nudi 24 satni medicinski nadzor koji uključuje cjelodnevnu njegu za nepokretne, polupokretne i pokretne stanare. 

Nudimo i usluge socijalnog radnika, odgovarajuće mjere socijalne zaštite kako na razini naše Ustanove tako i za svakog pojedinačnog korisnika u skladu s njegovim potrebama. Prehrana koja se priprema u našem objektu je u potpunosti prilagođena zdravstvenom stanju korisnika. 

Važnost pridajemo i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.
Slika 58

Vizija i misija

VIZIJA: Postati vodeća ustanova za smještaj starih, iznemoglih i osoba u terminalnoj fazi života.

MISIJA: Pružiti sveobuhvatnu skrb starim, iznemoglim i osobama u terminalnoj fazi života kao i članovima njihovih obitelji temeljenu na kršćanskim načelima, a provedenu kroz individualni pristup.


Slika 60
Slika 64
0 0