Novosti

Fabijan zaslužuje priliku

 

07.01.2019 11:15
Slika
 
Početkom 2019. u okviru projekta "POWER" zaposlili smo osobu s invaliditetom, mladića Fabijana Babića. Projekt financira Europska unija, a provodi Caritas Bosne i Hercegovine. Naš novi zaposlenik će obavljati poslove domara, a posebno će biti zadužen za održavanje zelenih površina. S obzirom da je Fabijan po zanimanju slastičar/poslastičar po potrebi će raditi i kao pomoćni kuhar. 

 
Smatramo da se Fabijan u svojoj dobi od 22 godine, bez obzira što je po rješenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike osoba s invaliditetom I. skupine sa 100% oštećenjem organizma, može ostvariti kao radno sposobna osoba. Fabijan je već tri godine bio korisnik Caritasove radionice za osobe s invaliditetom "Betlehem" gdje su instruktori prepoznali njegove mogućnosti, a povrh svega ogromnu želju za radom. 

 
Dom za stare i iznemogle s hospicijm "Betanija" prvi put službeno u radni odnos prima osobu s invaliditetom, ali je već pet godina naš pomoćni kuhar Ivan također osoba s invaliditetom, s tim sto je njegov poslodavac Caritasov "Rad-Dar" - gospodarsko društvo za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali Ivan zbog blizine mjesta stanovanja radi u našem Domu. 


Fabijan zaslužuje priliku. Za sada mu je kroz projekt "POWER" osiguran pripravnički radni staž na godinu dana, a ukoliko se nastavi zalagati kao do sada velika je vjerojatnost i za stalni posao. 
0 0