E.L.B.A Studijski posjet

Caritas BiH je od 4. do 9. travnja bio domaćin studijskog posjeta Bosni i Hercegovini partnerskih organizacija iz jugoistočne Europe uključenih u inicijativu za razvoj socijalnog poduzetništva, odnosno projekta E.L.Ba. (Emergenza Lavoro nei Balcani – Izvanredno djelovanje na Balkanu).


Tridesetak sudionika studijskog posjeta iz Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Kosova, kao i Bosne i Hercegovine, tijekom prva dva dana susreta sudjelovali su na radionici o istraživanju tržišta te razvoju poslovnog plana. Dvodnevnu radionicu predvodio je Luca Giovannetti, ekonomski stručnjak iz Italije, a sudionici su imali priliku upoznati se s tehnikama istraživanja tržišta, značaju promocije u funkcioniranju socijalnih poduzeća, ali i načinima i metodama koje se koriste prilikom izrade poslovnog plana.


Četvrtog dana studijske posjete, sudionici su posjetili primjere dobre prakse socijalnih poduzeća u Sarajevu, točnije Nadbiskupijski Centar za mlade „Ivan Pavao II“, te Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije.


Prigodom posjeta Nadbiskupijskom Centru za mlade sudionicima je predstavljen rad i djelovanje Centra, kao i novootvorene prostorije. U sklopu aktivnosti Centra, sudionicima posjeta su predstavljene prostorije i planovi na otvaranju vrtića „Anđeli čuvari“, a koji je, kao jedan od novih socijalnih poduzeća, podržan kroz natječaj organiziran u okviru projekta E.L.Ba.


Nakon Centra za mlade, posjećene su i prostorije Caritasa Vrhbosanske Nadbiskupije, prilikom čega je sudionicima predstavljeno cjelokupno djelovanje Caritasa, a prvenstveno rad dječjeg vrtića „Sveta obitelj“ koji djeluje kao svojevrsno socijalno poduzeće. Sudionicima posjeta djeca dječjeg vrtića pripremila su i prigodan program.


Posljednjega dana studijskog posjeta posjećeni su projekti i aktivnosti Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan. Posjet je započeo u Čapljini, gdje djeluje Caritasov dom za stare i nemoćne osobe s hospicijem “Betanija”. Ustanova pruža usluge palijativne skrbi i 24-satni medicinski nadzor koji uključuje cjelodnevnu njegu za nepokretne, polupokretne i pokretne stanare smještajnog kapaciteta od 30 kreveta. Osim privatnog smještaja moguć je i smještaj preko centara za socijalni rad, a cijene su formulirane po kategorijama u skladu sa zdravstvenim stanjem korisnika, tj. pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Osim „Betanije“, sudionici studijskog posjeta su imali priliku upoznati se i s aktivnostima radionice za osobe s posebnim potrebama „Betlehem“. U radionici sudjeluje 10-ak korisnika, uz stručnu podršku dva radna instruktora. Glavni proizvodi radionice su pozivnice za vjenčanja i druge prigode, suveniri, okviri za slike te razni drugi proizvodi ovisno od prigode ili narudžbe, a u samoj izradi sudjeluju i osobe s posebnim potrebama. Ostvareni profit se koristi za nabavku materijala, tekuće troškove, unapređenje proizvodnje i druge potrebe samih korisnika.


Nakon Čapljine, sudionici su posjetili Gospodarsko društvo za upošljavanje osoba s invaliditetom RAD-DAR d.o.o. Osnivač Društva je Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan koji u svome dugogodišnjem radu poseban naglasak stavlja na skrb i rad s osobama s invaliditetom kroz svoje specijalizirane ustanove. Na samom početku rada Gospodarskog društva primarna djelatnost bila je izrada i prodaja suvenira od gline i drveta, a u 2015. godini RAD-DAR je proširio svoje aktivnosti te je, uz već navedene, započeo i s plasteničkim uzgojem povrtnih kultura, čemu su doprinijela i sredstva osigurana kroz natječaj organiziran u okviru projekta E.L.Ba. za postojeća socijalna poduzeća. U trenutku osnivanja, Gospodarsko društvo RAD-DAR zapošljavalo je 5 osoba od čega su 3 osobe s invaliditetom. Danas je povećan broj zaposlenih osoba s invaliditetom na 5, a ukupan broj zaposlenih osoba u RAD DAR-u je sedam.


Nakon posjete RAD-DAR-u upriličen je posjet Rehabilitacijskom centru za osobe s posebnim potrebama „Sveta Obitelj“. Centar vode časne sestre Služavke Maloga Isusa, a stacionarni odjel ima mogućnost smještaja za 32 teško hendikepirane osobe kojima medicinsko i pomoćno osoblje pruža 24-satnu skrb i njegu. Tijekom dnevnog boravka djece sa spoznajnim, osjetilnim i motoričkim smetnjama u Centru je za njih organizirana prilagođena edukacija i rehabilitacija. Svoje usluge pružaju im defektolog, logoped, fizioterapeuti, radni terapeuti, pedagozi, liječnici, stomatolozi.


Uz rehabilitaciju i primarnu skrb za osobe s posebnim potrebama s teškim i težim tjelesnim i mentalnim oštećenjima Caritas nastoji osobama s invaliditetom svakodnevno pružiti radno okupacijsku terapiju, socijalizaciju i integraciju, i to kroz Centar za radno osposobljavanje osoba s razvojnim poteškoćama „Nazaret“ te specijalnu radionicu „Emanuel“ za izradu predmeta od drveta i gline.


Na koncu posjeta sudionici su imali priliku posjetiti, kao jedan od najboljih primjera socijalnog poduzeća koje djeluje u okviru Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, knjižaru Logovita. Crkva i njezine ustanove bile su oduvijek promicateljice kulture pa je zato i Caritas otvorio u Mostaru knjižaru želeći tako poticati i promicati kulturu čitanja i izobrazbe. U prostoru velikom gotovo 300 m2 nudi se raznovrsna literatura i priručnici, kao i uredski materijal. Knjižara djeluje kao i svaka druga, na komercijalnom principu, osim što se profit koristi za potrebe socijalnih projekata Caritasa.


Tijekom studijskog posjeta, zbog prisutnosti partnerskih organizacija, održan je i niz radnih sastanaka partnerskih organizacija uključenih u provođenje regionalnih projekata O.P.T.I.O.N. i SOCIETIES.


Priliku za susret u Mostaru iskoristili su i predstavnici partnerskih organizacija Caritasa Italije, Caritasa Španjolske, Caritasa Belgije i Catholic Relife Servic-a  s ciljem reflektiranja i evaluacije iskustava prikupljenih tijekom prve faze projekta, ali i definiranja sljedećih koraka i planova aktivnosti za drugu fazu projekta.


Izvor: caritas.ba

0 0